วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ถ้ามุสลิมไปร่วมงานศพของชาวพุทธ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเราสามารถให้เงินช่วยงานศพได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

มุสลิมที่มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นพุทธแล้ว มุสลิมสามารถร่วมงานของชาวพุทธได้ การให้เงินใส่ซองสามารถให้ได้และเหมาะสมด้วย แต่ห้ามให้พวงหรีด ซึ่งการช่วยงานศพโดยการใส่เงินในซองจะเหมาะสมกว่า เพราะเงินใส่ซองนั้นให้ญาติของผู้ตาย ดังนั้นการให้เงินใส่ซองนั้นถือว่าให้ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นพุทธก็ตาม

เพราะในศาสนาอิสลามถือว่าชาวพุทธเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน อาจารย์ซารีฟบอกว่า "อัลลอฮฺบอกว่า วาลาเกาะกัรรอมนานบีอาดัม" ความว่า เราได้ให้เกียรติต่อมนุษยชาติ มนุษย์นั้นอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าศาสนาใด เพียงแต่ว่าเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของเขา สมมุติว่า เขาเสียชีวิตเราควรจะไปเยี่ยมเขา เอาเงินไปให้เขาได้ ยิ่งชาวพุทธคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านเรา เพื่อนที่ทำงานเรา พ่อแม่ของเพื่อนร่วมงานชาวพุทธเสียชีวิตเราสามารถไปงานได้ แต่ไม่แนะนำให้เอาพวงหรีดไปให้ และห้ามไปทำพิธีร่วมกับเขา

บทความจาก blogger : การที่เราให้เงินช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยกัน การช่วยเหลือด้วยการเป็นเพื่อนร่วมโลก แต่การช่วยเหลือนี้เราต้องแยกออกจากการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือที่เป็นพิธีกรรมโดยตรง เพราะอัลลอฮฺได้แจ้งไว้ในอัล-กรุอานอย่างชัดเจนว่า พิธีกรรมทางศาสนานั้นต้องทำของศาสนาใครศาสนามันอย่าเอามารวมกัน อย่าคิดว่าเมิงทำของกูได้-กูทำของเมิงได้ต้องต่างคนต่างทำของตัวเอง


muslim hot report : รายงาน
เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์รายเดือน "กัมปงไทย"

4 ความคิดเห็น:

 1. ไปวันเผาศพไปเเสดงความเสียใจได้ไหม

  ตอบลบ
 2. ไปวันเผาศพไปเเสดงความเสียใจได้ไหม

  ตอบลบ
 3. ถ่ายรูปหน้าศพได้ไหม

  ตอบลบ
 4. มูอัลลัฟ ขอดูอาไห้พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อเป็นศาสนาพุทธได้ป่าวคับท่าน ช่วยชีแนะไห้ผมได้ป่าวคับท่าน

  ตอบลบ